logo

Berita

PENYERAHAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 2

PENYERAHAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 2

Disdik Majalengka

Senin, 21 November 2022

Informasi

Sebanyak 54 Kepala Sekolah dari berbagai jenjang satuan pendidikan menerima Petikan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan II di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Diantaranya 13 dari jenjang TK (Taman Kanak-kanak), 33 dari jenjang SD (Sekolah Dasar) dan 8 dari jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama), penyerahan Petikan Keputusan tersebut dilaksanakan di gedung Nyai Rambut Kasih Taman Bagja Raharja Majalengka. Wakil Bupati Majalengka Bapak Tarsono D. Mardiana ikut serta memberi sambutan serta pengarahan kepada semua peserta penerima Petikan Keputusan. Disamping itu, tidak lupa juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Bunda Dr. Hj. Lilis Yuliasih, M.Pd. yang selalu mensupport dan membimbing serta mengarahkan semua peserta agar menjadi Kepala Sekolah yang unggul dan berkualitas untuk menuju Majalengka Kabupaten Pendidikan. (Rabu, 16/11/2022)