logo

Berita

Pembelajaran Kelas Digital Dengan Edmodo

Disdik Majalengka

Disdik Majalengka

Rabu, 24 Agustus 2022

Informasi

Edmodo Adalah Platform Pembelajaran Yang Sesuai Untuk guru,Pelajar dan Sekolah Berasaskan Media Sosial Edmodo yang menyediakan cara yang sangat mudah untuk berhubungan dan berkolaborasi, dalam aspek pengetahuan dan akses pembelajaran, markah, dan pemberitahuan/makluman. tujuan utama adalah untuk membantu pendidikan/guru untuk bisa memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyesuakan kelas bagi setiap pelajar.

Dengan Edmodo pengajar dapat membangun sebuah kelas maya berdasarkan pembahagian kelas sebenarnya diseklah, dimana dalam kelas tersebut, terdapat tugasan, Quiz dan pemberian markah pada setiap akhir pembelajaran.  https://www.edmodo.com/?simplified_landing_page=1&go2url=%2Ffitur