JUMLAH DATA SEKOLAH KAB.MAJALENGKA

SD SMP SMA SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
660 6 79 25 16 6 11 42
Total Jumlah Sekolah (845)
SD(666) SMP(104) SMA(22) SMK(53)

  JUMLAH DATA GURU KAB.MAJALENGKA

SD SMP SMA SMK
L P L P L P L P
5977 6642 2601 2103 768 560 1608 1181
Total Jumlah Guru (21440)
SD(12619) SMP(4704) SMA(1328) SMK(2789)

  JUMLAH DATA SISWA KAB.MAJALENGKA

SD SMP SMA SMK
L P L P L P L P
73433 68739 24620 22966 6629 10803 18138 12362
Total Jumlah Siswa (237690)
SD(142172) SMP(47586) SMA(17432) SMK(30500)

  JUMLAH DATA PRASARANA(RUANG KELAS) KAB.MAJALENGKA

SD SMP SMA SMK
4516 1309 423 683
Total Data Prasarana (6931)